• Bestuur

  • Het bestuur van Sportvereniging de Treffers bestaat uit voornamelijk oud handballers die na hun handbal carrière de club als vrijwilliger zijn blijven ondersteunen.

    Het bestuur bestaat uit een voorzitter Willeke Galuska, een penningmeester Mariet Heijnen, een secretaris Marco Rademakers , ledenadministrateur Sandra v.d. Bussche en een voorzitter TC Onno Weggemans. 

    Het bestuur zorgt voor de algemene gang van zaken rondom het handballen maar wil ook een band opbouwen met de leden en vrijwilligers en ervoor zorgdragen dat een ieder zich thuis voelt bij onze club.

    https://www.sportverenigingdetreffers.nl/vacature