• Bestuur
  • Het bestuur van Sportvereniging de Treffers bestaat uit voornamelijk oud handballers die na hun handbal carrière de club als vrijwilliger zijn blijven ondersteunen.

    Het bestuur bestaat uit voorzitter Jan Struik, penningmeester Mariet Heijnen, secretaris Kees van den Brink, ledenadministrateur Kim v.d. Bussche, en PR-vrijwilliger Mark Nieuwenhuizen.

    Het bestuur zorgt voor de algemene gang van zaken rondom het handballen maar wil ook een band opbouwen met de leden en vrijwilligers en ervoor zorgdragen dat een ieder zich thuis voelt bij onze club.

    Vacatures | HV De Treffers (sportverenigingdetreffers.nl)