• Beste Treffers leden,

   Zoals jullie in de laatste nieuwsbrief hebben kunnen lezen houden we op donderdag 20 april aanstaande een bijzondere ledenvergadering.

   Het is erg belangrijk dat zoveel mogelijk (liefst alle!) leden en ouders van jeugdleden op deze vergadering aanwezig zijn. We zullen ingrijpende besluiten moeten nemen over het voortbestaan van de vereniging.

   Zet in je agenda: 20 april 2023, 19.30, clubgebouw Treffers, bijzondere ledenvergadering. Kom en beslis mee!

  Met vriendelijke groet,

  Kees van den Brink

  secretaris

  Sportvereniging De Treffers