• Protocol gebruik sportzalen voor binnensportverenigingen.

  Protocol gebruik sportzalen voor binnensportverenigingen. 

  Dit protocol is bedoeld voor huurders van de binnensportaccommodaties in Krimpen aan den IJssel en  geldt vanaf 29 september 2020.  Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de 
  verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en voor het handhaven van het protocol. In de 
  genoemde situatie dienen afspraken te worden vastgelegd over de situatie in de accommodatie. De 
  volledige verantwoordelijkheid richting autoriteiten ligt bij de organiserende vereniging. 

  Dit protocol is afgeleid van de geldende landelijke richtlijnen. Iedere gebruiker dient zich daar terdege  bewust van te zijn bij het invulling geven van de activiteiten. De door verenigingen opgestelde 
  protocollen voor intern gebruik dienen hierop aan te sluiten   

  Dit protocol is afgestemd met de gemeente. Voor vragen kan contact worden opgenomen met 

  Wim Dekker via wim@synerkri.nlof 06- 22 57 19 97. 

  Op welke accommodaties heeft dit protocol betrekking? 

  Dit protocol is van toepassing op de volgende accommodaties: sporthal De Boog, sporthal KWC, 
  sportzaal De Populier, sportzaal Groenendaal, gymzaal Una Corda, gymzaal Tuinstraat en gymzaal 
  dr.Thijsselaan. 

  Basisafspraken 

  1.   In alle gevallen zijn de regels die door de overheid (en aanvullend door NOC/NSF en de 

  sportbonden) worden gesteld leidend. Dat kunnen de regels van de centrale overheid zijn, 
  maar ook die van de gemeente, bijvoorbeeld de noodverordening. Zie voor actuele 
  informatie  https://www.krimpenaandenijssel.nl/corona; 

  2.   Iedereen gebruikt zijn gezond verstand om de risico's zoveel mogelijk te minimaliseren. 
  Sporters met klachten sporten niet mee; 

  3.   Verenigingen kunnen een eigen protocol hanteren dat aansluit op dit protocol. Voor 
  ingebruikname wordt dit met Synerkri afgestemd; 

  4.   Wij bieden een gezonde, schone omgeving, maar u als huurder bent zelf verantwoordelijk 
  voor het naleven van de afspraken. We zullen op dat punt geen politieagent gaan spelen, 
  maar bij afwijkend gedrag direct met bestuur van de club contact opnemen; 

  5.   Voor Groenendaal en Tuinstraat geldt dat ramen en nooduitgangen tijdens het sporten 
  dienen te worden geopend om optimale ventilatie te realiseren. Uiteraard wel aandacht 

  voor het afsluiten na afloop en voor de verankering van de deuren bij slecht weer. Voor de 
  andere zalen wordt openen van nooduitgangen geadviseerd zodat buitenlucht voor extra 
  ventilatie kan zorgen

  6.   Toeschouwers en niet-sporters hebben geen toegang tot de zalen. Alleen sporters die via 
  Synerkri hebben gereserveerd hebben toegang. Uitzondering betreft de categorie 
  chauffeurs van uitteams met kinderen t/m 17 jaar; zij zijn de enigen die wel toegang 
  hebben tot de sporthal en/of tribunes, met inachtname van de 1,5 meter regel

  7.   Houd u aan de instructies bij de zalen en volg de aangeven looproutes wanneer aanwezig; 

  8.   Zorg ervoor dat de verschillende trainingsgroepen elkaar niet kruisen, ook niet wanneer het 

  groepen binnen dezelfde vereniging betreft. Bij wissel tussen verschillende huurders geldt 
  dat iedereen zich stipt aan de tijden dient te houden. Na afloop van training of wedstrijd 
  verlaten de sporters de accommodatie zo snel als mogelijk

  9.   Wij kunnen niet zien welke materialen worden gebruikt. U als huurder dient te zorgen dat de 
  materialen worden gedesinfecteerd. Wij dragen zorg voor de schoonmaak van toiletten; 

  10. Wij adviseren om de kleedkamers en douches niet te gebruiken. Bij wel gebruik: In de  

  doucheruimtes/ kleedkamers dient de onderlinge afstand van 1,5 meter te worden 

  aangehouden. Dat kan betekenen dat er in deelgroepen gebruik gemaakt dient te worden 
  van de douches. In de kleedkamers van sporthallen en sportzalen is placering toegepast

  11. Instrueer als vereniging trainers/ spelers/ trainende leden over veiligheid en hygiëne en over 
  toegestane groepsgrootte. Faciliteer het met de noodzakelijke materialen om dit ook te 
  kunnen uitvoeren. 

  12. Werk zoveel mogelijk in vaste teams; 

  13. Zorg dat er zo min mogelijk materialen worden gedeeld; 

  14. Zorg dat de sportactiviteit zoveel mogelijk in vaste groepen wordt ingevuld en dat de 

  samenstelling van de groepen zo min mogelijk wijzigt; 

  15. Bij activiteiten in en verplaatsing naar andere ruimtes van de sporthallen/ sportzalen dient 

  1,5 meter afstand in acht te worden genomen, zoals verwoord in de algemene richtlijnen 
  m.b.t. COVID-19. 

  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

  De vereniging draagt zorg voor de naleving van alle deelnemende leden van de volgende algemene  veiligheid- en hygiëneregels: 

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
  • Blijf thuis als je aan van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

  hoesten, loopneus, niezen, keelpijn (licht), benauwdheid, verhoging of koorts en/of 
  plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen; 

  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en of 
   benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten 

  en/ of naar buiten. 

  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus. 

  Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
  u thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog klachten had; 

  • Indien je positief getest bent op het nieuwe coronavirus, blijf  minimaal 7 dagen thuis na de 
   uitslag van de test; 
  • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij 
   wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 
  • Ga direct naar huis wanneer tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
   neusverkoudheid, hoesten, loopneus, niezen, keelpijn (licht), benauwdheid, verhoging of 

  koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen; 

  • Personen kunnen bij klachten laagdrempelig worden getest via bedrijfsarts of GGD; 
   • Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals 
    bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar 

  sporten/ bewegen; 

  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
   huishouden, uitzondering voor kinderen en jeugd tot en met 18 jaar tijdens sportactiviteiten. 

  Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 t/m 18 jaar wel 1,5 meter afstand; 
  •    Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

  • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 

   

  • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
  • Was thuis je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 
  • Douche thuis en niet op de sportlocatie (tot eind augustus)
  • Vermijd het aanraken van je gezicht; 
  • Schud geen handen; 
  • Kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct 

  naar huis. 

  • De sportlocaties zijn alleen toegankelijk voor sporters en begeleiders, vooralsnog niet voor 

  toeschouwers. 

  • Beperk het aantal personen in de ruimte, zodat sporters en medewerkers/ trainers altijd 

  minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden, behalve kinderen en jeugd tot en met 18 jaar. 
  Een leidraad hierbij: 

  - Overweeg het halveren van het normale aantal deelnemers 

  - en/of hanteer minimaal 30 m2 sportoppervlakte per persoon voor verplaatsingssporten 

  - en/ of hanteer minimaal 10 m2 sportoppervlakte per persoon voor sporten die in een 
  afgebakende zone plaatsvinden 

  • Kies ervoor om binnen zoveel mogelijk activiteiten met een licht of matige intensiteit aan te 
   bieden; 
  • Zorg dat trainers weten wie er aanwezig zijn bij de sportactiviteit. Verleen alleen toegang 
   aan de sporters die zich hebben aangemeld en voldoen aan de gezondheidscheck. 
  • De gezondheidscheck geldt ook voor trainers, medewerkers en vrijwilligers