• Om de kennis van de spelregels te toetsen heeft het NHV het spelregelbewijs met ingang van 1 juli 2015 verplicht gesteld voor leden die de leeftijd hebben bereikt waarin zij overgaan naar de A-jeugdcategorie. Deze leden moeten het spelregelbewijs halen voor de start van de competitie.

  Hoe kun je het Spelregelbewijs halen?

  De website https://www.handbalmasterz.nl

  is het platform waarop je het Spelregelbewijs kunt halen. Op deze website kun je de spelregels leren met behulp van oefentoetsen en het boekje “Spelregels in begrijpelijke taal”. Als je denkt dat je voldoende kennis van de spelregels hebt kun je met behulp van de activeringscode die je per mail wordt toegestuurd -als je de leeftijd hebt bereikt waarin je overgaat naar de A-jeugdcategorie- de eindtoets maken. Als je met de eindtoets een voldoende scoort zul je het spelregelbewijs digitaal ontvangen en bij een onvoldoende krijg je een herkansing.

  Wat zijn de consequenties als je het Spelregelbewijs niet haalt?

  Je loopt het risico dat je niet mag meespelen in de competitie.

  Mocht je nog vragen hebben of je hebt de mail niet ontvangen, kun je terecht bij Sandra van de Bussche (Ledenadministratie) E-Mail: secretaris.treffers@gmail.com